Advies allergie

Welkom

Adviesallergie wil U helpen de oorzaak van Uw lichamelijke klachten op te sporen en een goede behandeling voor te stellen. Deze website is tot stand gekomen door 40 jaar praktijkervaring met publicaties in vak- en lekenbladen. De vele positieve steunbetuigingen ondersteunen de voortzetting.

Wij beginnen met enkele belangrijke meningen en adviezen.

1: Gevonden Virussen zijn meestal niet de oorzaak van ziekten!

Veel symptomen die wij als ziekte ervaren (verkoudheid, huidinfecties en koorts) zijn eigenlijk nuttige reacties van ons afweersysteem.

De ziekte- zoals verkoudheid, griep met koorts maar ook mogelijk HIV en Ebola – is een strijd tussen aanvallers ( bacteriën, virussen en soms schimmels en menselijk secreet) en verdedigers ( de mens met zijn afweersysteem ). Het afweersysteem kan ook overactief zijn geworden waardoor de ziektereactie sterker kan zijn. Dit noemt men Bacteriële Allergie. (type IV Allergie). De ene Ebolapatiënt of de andere kan sterker of minder sterk reageren! 
Deze reactie kan alleen tot stand komen nadat de aanvaller instaat is het weefsel binnen te dringen, of er mee intact komen. Er moet dus een wondje vooraf zijn ontstaan. 

De plaats waar de aanvallers gemakkelijk kunnen binnendringen zijn de slijmvliezen van de neus en de keel. Op de huid zijn dat schaafwondjes door b.v. krabben en in de slijmvliezen door te hard snuiten, keelschrapen of hoesten.
HIV, zou volgens deze mening, alleen kunnen ontstaan door beschadiging van de vagina of anus.

Een infectie is een strijd tussen een virus, bacterie, een gif of eencellige parasiet en het afweersysteem van de patiënt.

Bij EBOLA is het immuunsysteem bijzonder sterk in reactie gekomen waardoor de patiënt zeer ziek is. In het bloed en vocht van deze patiënt zitten deze afweerstoffen die ook weer gif voor een andere persoon kan worden. Dit zou een verklaring kunnen zijn!

Bij de geboorte kan beschadiging reeds gebeuren doordat een slangetje door de neus wordt ingebracht om het vruchtwater weg te zuigen.

Zo ontstaat de eerste “verkoudheid” bij de baby!
Een publicatie in November 2011 vermeld dat baby’s die thuis geboren worden minder kans hebben om later astma te krijgen.
Wat is het verschil tussen thuis en in het ziekenhuis? Thuis wordt het neusje niet beschadigd door het slangetje!
Ter voorkoming van een ziekte moeten de slijmvliezen en ook de huid dus onbeschadigd blijven. Er mag dus geen wond ontstaan in de eerstelijns-verdediging.


Dus niet de virussen of bacteriën zijn de ziekteveroorzakers, maar het lichaam heeft de mogelijkheid geschapen. De verdediging is te zwak of het weefsel is beschadigd!
Normaal zijn deze beestjes, in zeer grote getallen, altijd te vinden op de huid en in neus, keel of vagina zonder dat zij ziekmakend zijn.
Ook in de maag en darmen maar daar wordt het slijmvlies maar zelden beschadigd.
Dit betekend dat in en op een ziek lichaam het zeer de vraag is of de gevonden bacteriën en virussen wel de oorzaak zijn van de ziekte.
Alleen de dokter is blij dat hij een aanvaller heeft gevonden! Hij heeeft daarmee de oorzaak gevonden is zijn mening! En niets gevonden……dan zijn de virussen de oorzaak.

Dus: Pijn en koorts zijn meestal wel vervelend maar eigenlijk levensreddende reacties. 
De reactie kan simpel zijn (een korte verkoudheid) of flink: een bacteriële infectie met koorts en veel strijd ( Griep).

Een buikgriep zonder koorts is meestal een reactie op een verkeerd voedingsmiddel. 

Conclusie: Tracht geen wonden te maken. Niet in de huid, niet in de slijmvliezen van onze luchtwegen, zelfs niet in ons maag-darm systeem en ook niet door intensief geslachts verkeer.

   Dus b.v. niet hard snuiten, hoesten, krabben of scherpe voorwerpen inslikken. Ook voorzichtig zijn bij seks. 
Zie: Irritaties

De behandeling van verkoudheden en griepjes moeten meer serieus genomen worden!
In ieder geval moet men de oorzaak opsporen ! Daar blijken de huisartsen tegenwoordig geen tijd meer voor te hebben.

Een verkoudheid( dus infectie van de bovenste luchtwegen) heeft een oorzaak!

En dat is niet een virus!!!

In dit verband is het goed te weten dat de “Griepprik” geen gunstig effect heeft op Uw gezondheid en afgeschaft zou moeten worden!

Zie: publicaties b.v. in het Geneesmiddelenbulletin Oktober 2011

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de jaarlijkse griepvaccinatie effectief is.
De virologen zullen dit vanwege eigen belang blijven bestrijden.

Ander voorbeeld: Hardnekkige hoesters hebben geen longziekte maar kriebel inde keel. Gevonden virussen hoeven niet de oorzaak te zijn.

Ook bij gezonde mensen kunnen veel bacteriën en virussen gevonden worden.

Zie verder: onderwerp vaccinatie

2: Voeding

Gezonde voeding bestaat niet!

Verkeerde voeding is een belangrijke oorzaak van zeer veel ziektes die samenhangen met: Vasthouden van vocht over het gehele lichaam ( dus niet vet!) .
Met als gevolg: Zware benen, gezwollen oogleden en vingers, vage maag-darm klachten, onregelmatige ontlasting, vage pijn.
Gezonde voeding bestaat niet! Ieder mens reageert er verschillend op. Samenhangend met de voedingsgewoontes uit de jeugd, familie en landsafkomst.

Ook het medicamentengebruik, vooral hormonen in de jeugd, veroorzaken verkeerde reacties later.

Chronische ontstekingshaarden in de bovenste luchtwegen zoals Chronische Tonsillitis en Chronische Sinusitis hebben , door het altijd inslikken van pus, ook invloed op de verwerking van het voedsel in maag en darmen. Verwijdering van deze Ontstekingshaarden is dus zeer wenselijk!

Voedingsintolerantie komt zeer veel voor. Is door artsen niet aan te tonen. Dit zijn ziektes zoals Jicht, ADHD, Galbulten, Maag-darmklachten, Ziekte van Méniére, Rusteloze benen syndroom, 

Coeliakie en misschien nog veel meer.

Een algemeen voedingsadvies is dus niet mogelijk.
Algemene voorlichting over dit onderwerp is niet mogelijk en gewenst! Ook niet op TV! 

Lees o.a. het boek: Het Dove Mans Oren Dieet van Maarten ’t Hart.

Zie verder bij: Voeding

3: Type III allergie


Een vergeten diagnose 
Men kan niet dood gaan aan Griep of Q-koorts, SARS of Legionella. Ook niet aan een voedselvergiftiging! Alhoewel U dat wel in de krant kan lezen!
Er zijn altijd meerdere oorzaken die tot de dood leiden.
De gevonden bacteriën of Virussen zijn zeker niet de alleenheersers.

Chronische ontstekingshaarden veroorzaken meer ernstige ziektebeelden.

De medische wetenschap is in vakgebieden ingedeeld. Artsen kunnen bijna niet meer samenwerken!
Voorbeelden:
De Microbiologen ( o.a. de virologen) zoeken naar de aanvallers. Zij denken dat een gevonden micro-organisme ook de oorzaak van de ziekte is.

De KNO artsen kunnen de eerstelijns verdediging van het slijmvlies van de luchtwegen beoordelen. Zij zijn hierin echter weinig geïnteresseerd.

De Longartsen willen niet meer weten dat er bovenste luchtwegen bestaan die de oorzaak zijn van longziekten. Het Astmafonds heet nu Longfonds!

De Allergologen kunnen ook de tweede lijns verdediging van het lichaam onderzoeken. Dit is de type III allergie!  Er zijn weinig artsen die daar belangstelling voor hebben.

Ziektes zoals de Vogelgriep, Q koorts en Legionella zijn ernstiger dan de gewone Griep.

Het afweersysteem kan bij deze ziektes de aanval van de beestjes niet meer goed verwerken. Voorafgaand aan deze ziekte is er meer gebeurt. De tweedelijns-verdediging moet in actie komen. 
In de allergie-wetenschap is dit de type III Allergie reactie!

De Reumatologen beoordelen alleen de gewrichten. De chronische Tonsillitis was in de vorige eeuw een indicatie om deze te verwijderen bij Reuma. In combinatie met voedingsadviezen en geen medicamenten gebruik was zelfs deze ziekte te genezen. Tegenwoordig gelooft men dat niet meer! Er is geen samenwerking met andere disciplines!
      Maar wel wordt nu in de hals ( zeer dicht bij de Keelamandelen ) een elektrisch apparaatje ingebracht dat de Nervus Vagus zou stimuleren en zo de Reumareactie onderdrukken.

Maar ligt het niet meer voor de hand dat de chronisch ontstoken Keelamandelen via vaatverwijding  in een beter fysiologisch evenwicht worden gebracht?

Gevolg: U wordt niet meer goed onderzocht door een arts met algemene kennis van het lichaam!

Conclusie:
Type III allergie is een belangrijke ziekte die niet iedereen kan krijgen. Zie: Allergieën

Daarom worden bepaalde mensen wel ernstig ziek van indringers en anderen niet!
Er zijn vele oorzaken waarom iemand ziek wordt en soms zelfs overlijdt. Virussen en bacteriën zijn meestal niet de oorzaak.
Hormese is een zeer interessant fenomeen! Het toedienen van een lage dosis van stoffen die schadelijk zouden zijn blijkt dit niet te zijn. Zo kan een lage dosis lood, kwik of tabak of straling juist gezond zijn!

Chronische infectieziekten worden niet meer behandeld! 
Meer aandacht van de medische wereld voor deze oorzaken is zeer wenselijk, maar gebeurt nauwelijks!

4:Desensibilisatie

In de eerste levensjaren zijn allergenen  – zoals pollen, huisstof, huidschilfers van dieren en ook voeding –  een belangrijke oorzaak van luchtwegziekten en zijdelings ook huidziekten.

Immunotherapie (desensibilisatie) is in deze periode verergering van de ziekte voorkomend en zeker ook kosten besparend op de lange termijn. Zie: Desensibilisatie.
Boven de 40 jaar is de reactie van ons lichaam(afweersysteem) op deze prikkels min of meer uitgeblust en deze behandeling niet meer nodig.
Dus:   Worden bij bloed- of huidonderzoek reacties gevonden, dan is dit mogelijk nu niet meer relevant! Toch heeft Uw arts iets gevonden waardoor hij U een diagnoe kan geven,
          en deze een oorzaak voor Uw klachten heeft gevonden hetgeen ook een nummer oplevert dat gebruikt kan worden bij de declaratie.

          Vanzelfsprekend kunnen wel nieuwe allergieën ontstaan. Dit geld zeker voor voeding en huisdieren. 

Conclusie: Desensibilisatie op jonge leeftijd is een zeer belangrijke oorzakelijke behandeling.
Beoordeel zelf of de gevonden allergie bij onderzoek nog wel de daarbij horende klachten geeft, en behandeling dus nodig is. Uw  arts doet dit meestal niet!

5: Chronische infectiehaarden

Veel chronische ziekten van de luchtwegen, de huid en ook het maagdarmsysteem worden mede veroorzaakt door chronische infectiehaarden zoals die kunnen zitten in de Neus-en Keelamandelen of in de neusbijholten.

Veel artsen hebben hier geen belangstelling voor, omdat je er geen pijnklachten meer van hebt. Zie: Chronische ontstekingen,

Conclusie: Chronische ontstekingen veroorzaken pus en meer slijmvorming. Dit is hinderlijk en daardoor gaan wij hoesten, keelschrapen en snuiten. 
Door het inslikken van deze producten kunnen maag-darmklachten ontstaan.

Er zijn ook publicaties dat chronische ontstekingen het proces van snel oud worden versnellen.

Veroudering ontstaat vooral als de celdeling ermee ophoudt.

Een overactief afweersysteem wordt ook genoemd als oorzaak van snelle veroudering. Type IV allergie zie:Allergieën.

Temeer een reden Chronische infectiehaarden te verwijderen!

6: Medicamenten kunnen de oorzaak zijn van een ziekte

Veel ziektesymptomen worden onderdrukt door Medicamenten. Dit zijn geen Geneesmiddelen! 
Door het medicamentengebruik wordt het een chronische ziekte en kan de oorzaak van de ziekte niet meer gevonden worden. Voorbeeld: Astma.

Veelal is het beter de eerste ziektesymptomen door het eigen afweersysteem te laten genezen.
Antibiotica zijn dan geen goede medicamenten omdat het ziekteproces daardoor wordt ingekapseld.

Is het chronisch geworden dan is verwijdering van de infectiehaard een goede oplossing. Een puistje met een gele kop drukt U toch ook uit!

Conclusie: De farmaceutische industrie heeft ziekten veroorzaakt die de artsen nu berustend aanvaarden.

( De arts hoeft in de nacht niet meer zijn bed uit voor een benauwde patiënt.)

Dit geld voor neusdruppels (sprays), medicamenten tegen hoofdpijn, alle astmamedicamenten, zalven voor de huid en sommige maag-darm medicamenten.

7: Samenwerking artsen

Mogelijk worden bepaalde ziektes door de verkeerde specialist behandeld. Meer samenwerking is wenselijk.

Hier zijn vele voorbeelden van te geven.

Omstreeks 1990 heb ik een artikel geschreven over deze problematiek en naar enkele Hoogleraren gezonden. De reactie daarop was minimaal. Men weet de oplossing niet.

Voorbeeld: Omstreeks 1950 omvatte het beroep KNO-arts ook de behandeling van de ogen en werden de bronchoscopieën ( longonderzoek ) door deze specialist verricht.
.                De KNO-arts was toen instaat de gehele luchtwegen te onderzoeken.
Astma is, in hoofdzaak, een ziekte van de bovenste luchtwegen! 
Het Ned. Astma Fonds verandert de naam in LONG-Fonds!  Dan kunnen zij de bovenste luchtwegen nog meer negeren.

Waaraan wordt Uw gift besteed?
1: Onderzoek naar vaccin tegen astma. (vergeten wordt dat astma minstens 10 andere oorzaken heeft)

2: Behandeling ernstige longziekten. ( zou het niet beter zijn de oorzaken op te sporen en te behandelen?)

3: Reparatie kapotte longen. ( Niet wordt vermeld: HOE?)

Conclusie: Ook de patiënt zal zich meer moeten afvragen of deze wel door de juiste specialist wordt behandeld. Zie: Overwegingen andere behandeling

8: Dementie

Moet deze ziekte wel behandeld worden door een Neuroloog?

 •          Een goede ademhalingstechniek zorgt voor een goede zuurstofopname!
 •          Vele organen hebben zuurstof nodig om goed te functioneren.
 •           De hersenen misschien wel het meest!
 •          Een goed functionerend vaatsysteem, maar zeker ook een goede zuurstofopname door de longen, kunnen dementie voorkomen.
 •          Vasculaire aandoeningen in de hals ( waardoor minder goed zuurstofaanbod naar de hersenen zal optreden) kunnen de dementie doen toenemen.
 •          Een chronische Tonsillitis, waardoor stuwing in de hals kan optreden, zou wel eeens een mede-oorzaak kunnen zijn.
 •          Deze problematiek krijgt te weinig aandacht!

         Een goede ademhalingstechniek gedurende het gehele leven is van zeer groot belang.

         Zie ons advies over de ademhaling. Zie: Ademhaling en Chronische ontstekingen 

       Wij vragen aandacht voor volgende onderwerpen:

 • Ziektes van de luchtwegen, die slecht behandeld worden. Andere ziektesymptomen, zoals maagdarmziekten en huidaandoeningen, hebben vaak met deze pathologie te maken. De oorzaak wordt niet in de behandeling mee genomen!
 • De ongezonde mondademhaling, die niet behandeld wordt. De luchtwegen beginnen in de neus en eindigen in de longen. Het is één orgaan! Men moet dus door de neus ademen.
  Longartsen hebben weinig tot geen aandacht voor de ziektes van de bovenste luchtwegen. Uit gemak wordt de verstopte neus niet als een groot probleem gezien, of afgedaan als verkoudheid.
 • Hoesten. Meestal is dit het gevolg van kriebel in de keel. Dus moet dan de keel goed onderzocht worden.
 • Sporten: Hebben soms een slechte invloed op de gezondheid:
  Zwemmen Een goede middenrif-ademhaling is, voor een goede Zuurstof-opname zeer belangrijk. Bij zwemmen leert men een hoog-thoracale ademhaling en door het water wordt de ademhaling vaak onderbroken. Dit is verkeerd!
  Bij fietsen zit men vaak zo gebogen dat ook een goede vrije ademhaling wordt verhinderd.                
  Sport waarbij goed gelet wordt op een goede zuurstofopname kan het verouderingsproces met 12 jaar vertragen!
 • Het onderzoek van de bovenste luchtwegen. Vele artsen en ook zelfs Longartsen en KNO-artsen weten niet hoe en wat zij dan moeten doen. Laat staan hoe zij dan de ziekte moeten oplossen. 
  Voor het gemak wordt de ziekte dan “allergisch”, “verkoudheid”, “hooikoorts”, “astma” of “bronchitis” genoemd.
 • Ontstekingen in de neus, neusbijholten en de keel- en neusamandelen waardoor men altijd pus inslikt. Het gevolg zal zijn: maag-en darmklachten.
 • Verkoudheid. Meestal niet veroorzaakt door een virus. Het heeft een oorzaak die behandeld moet worden.
 • Astma: een ziekte die o.a. behandeld moet worden door de ziekte in de bovenste luchtwegen te genezen en de ademhalingstechniek te verbeteren. 
  Medicamenten genezen niet! Toch wordt deze methode gepropageerd om benauwdheid te voorkomen.
  Het gevolg is dat astma nu geaccepteerd wordt als een ongeneselijke ziekte. Dit was in de vorige eeuw anders! 
 • Het overmatig medicijnengebruik.
 • Allergische ziektebeelden die niet of onterecht behandeld worden.
 • Weerstand verbetering door prikkeling van het immuunsysteem.  bv. door probiotica.
 • Beschadiging van het weefsel door te hard snuiten, neusophalen, keelschrapen, hoesten, snurken en krabben.
 • De overmatige belangstelling voor het gevaar van virussen. bv.: Griep 
  Vogelgriep: Een ziekte van vogels. Geen gevaar voor de mens. 
  Het doemscenario voor een pandemie die een wereldcatastrofe tot gevolg zou hebben. 
  Griepprik: een dure en beperkt werkzame behandeling. 1 op de 5 mensen krijgt er juist Griep van!.
 • Elektrostatische krachten die invloed op onze gezondheid hebben. Het lopen op schoenen met rubber zolen kan ongezond zijn!
 • Zwaarlijvigheid dat niet hoeft te ontstaan door vetophoping. Het vasthouden van teveel vocht in het lichaam komt meer voor. Dit is een ziekte die behandeld moet worden door de voeding te veranderen.
 • Verkeerde voeding die de medeoorzaak van veel vage lichamelijke klachten is.


In deze website bespreken wij vele ziektes die “allergisch” zijn te verklaren. Dus een oorzaak hebben!

    U kunt vragen stellen. Meestal worden deze beantwoord.

     Wees Kritisch!!!!

         Deze Website is vooral opgezet om die mensen te helpen die bereid zijn om:

 • De oorzaak van de ziekte op te sporen, en vervolgens trachten deze uit de omgeving te verwijderen of door aanpassing van levensgewoontes te elimineren of via een operatie te laten verwijderen. 
  Het aantal chronische zieken stijgt explosief. Dit komt deels door de vergrijzing en ongezond leefgedrag, maar ook door medicamentengebruik die ziektesymptomen wel wat onderdrukken maar niet genezen.

 • De aanpak van de behandelende arts kritisch te volgen.
  Hoewel kennis en ervaring van de arts de hoeksteen vormen van zijn diagnostiek, blijkt niet iedere arts dit te volgen. 
  Men verschuilt zich tegenwoordig achter protocollen. U heeft astma, dus behandeling volgens dat schema!
  v.b.: U hebt astma! U meld zich bij de huisarts. Ik heb de afgelopen maand dagelijks klachten. 
          Huisarts: dan zullen wij uw medicatie veranderen.
  Hij vraagt niet: hoe komt dat? U moet aangeven dat de omstandigheden zijn veranderd!!

 • Te beseffen dat verkeerde voeding een belangrijke medeoorzaak is van vele chronische ziekten.
  Het probleem is dat de arts deze oorzaak niet kan aantonen. 
  Voeding komt binnen via de mond en zal dus het gehele lichaam bereiken en overal reacties oproepen. 
  Een verkeerde reactie is: Zwelling over het gehele lichaam! Dus het vasthouden van vocht. 
  Geef dus goed aan hoe en waar de klachten plaatsvinden. Er zijn meestal verbanden te vinden.
  Bijvoorbeeld: Heeft U hoofdpijn, misschien tegelijkertijd ook gewrichtspijn. 
                       Krijgt U een Astma-aanval, misschien tegelijkertijd gezwollen vingers of dikke voeten. 
                       Bent U “verkouden”, misschien ook maagdarmklachten, of meer eczeem.
  Dus uw klacht heeft dan te maken met een reactie van het gehele lichaam op voeding en wordt niet verklaard door een zgn. Virus!
 • Chronische infectiehaarden te laten verwijderen. 
  Door het Antibiotica-gebruik zijn er veel chronische ontstekingshaarden in het lichaam ontstaan. Meestal in de bovenste luchtwegen waardoor de KNO-arts daar veel mee te maken heeft. 
  Veel opvlammende ontstekingshaarden door weerstandvermindering worden door artsen verklaard met “Griep” of “Verkoudheid”. De oorzaak wordt dan door een niet gevonden virus verklaard. Dit is niet juist! 
  Meestal dus een infectiehaard in de neus, neusbijholten of amandelen bij een weerstand vermindering!
  Door de tegenwoordige “Protocol-behandeling” worden deze chronische infectiehaarden steeds minder oorzakelijk behandeld.
 • Taboes te doorbreken. Uw behandelend arts heeft niet altijd gelijk! 
 • Het medicamentengebruik tot een minimum te beperken. Dit doet vaak meer slecht dan goed!
  Deze onderdrukken de symptomen, waardoor U ook niet meer goed kan aangeven waardoor Uw ziektebeeld is ontstaan. 
  Medicamenten zijn geen geneesmiddelen.

        Belangrijkste onderwerpen:

Zie o.a.: Chronische ontstekingenVoedselintolerantieVermoeidheid.